Biography

Photo: Johan Bokström

CV (august 2019)

English
Linde Lindkvist is PhD and Senior Lecturer in human rights studies at the School of Human Rights, Stockholm University College. He specializes in questions of human rights history, the right to religious freedom and children’s rights. He is the author of Religious Freedom and the Universal Declaration of Human Rights (Cambridge University Press, 2017), which evolved out of his 2014 PhD thesis from Lund University. His ongoing postdoctoral project concerns the origins of the UN Convention on the Rights of the Child.

Swedish
Linde Lindkvist är fil. dr. och lektor i mänskliga rättigheter vid Enskilda högskolan (f.d. Teologiska högskolan) i Stockholm samt postdoktor vid Uppsala Universitet. I sin forskning intresserar han sig främst för frågor som rör de mänskliga rättigheternas historia, barns rättigheter och religionsfrihet. Hans avhandling från Lunds universitet handlar om tillkomsten av religionsfrihetsartikeln i FN:s Allmänna förklaring om mänskliga rättigheter från 1948 har bland annat belönats med Oscar II:s pris för bästa humanistiska avhandling vid Lunds universitet. En reviderad version av avhandlingen publicerades av Cambridge University Press, 2017. I sitt pågående postdok-projekt studerar Lindkvist tillkomsten av FN:s konvention om barnets rättigheter från 1989.