Publications

Books

Religious Freedom and the Universal Declaration of Human Rights (Cambridge University Press, 2017). LINK

 

Articles & Book Chapters
“You are Our Hope for the Future: Children’s Participation Rights and Human Rights Subjectivity,” Forthcoming, 2019.

w. Elena Namli, “Human Vulnerability and Vulnerable Rights: On Children’s Rights and Asylum Politics in Sweden,” Forthcoming, 2018.

“When the War Came: The Child Rights Convention and the Conflation of Human Rights and the Laws of War,” Forthcoming, 2018.

“Fördömande och förverkligande: Om förväntningarna på FN:s råd för mänskliga rättigheter,” Forthcoming, 2018.

“Alltför mänskliga rättigheter? Om den Allmänna förklaringen som ett levande dokument,” Skriftsamling för Mänskliga rättighetsstudier vid Lunds Universitet, no. 6 (2013): 7-16.

“The Politics of Article 18: Religious Liberty in the Universal Declaration of Human Rights.” Humanity 4, no. 3 (2013): 429-47. LINK

“Can Stereotyping Be Banned?” In Religious Stereotyping and Interreligious Relations, edited by Jesper Svartvik and Jakob Wirén. New York: Palgrave Macmillan, 2013, 255-64.

“Trumf, tröstpris eller öppen praktik: Om de mänskliga rättigheternas historia,” Historisk tidskrift, Vol 132, no. 1 (2012): 92-9.

“Får det osa av eld och svavel? – Om fallet Åke Green och gränserna för yttrandefriheten.” In Mänskliga rättigheter och religion, edited by Dan-Erik Andersson and Johan Modée. Malmö: Liber, 2011, 241-50. LINK

Reviews
“Review of Exporting Freedom, by Anna Su.” Journal of Religion and Human Rights 11, no. 3 (2016): 256-261. LINK

“Drömmen om en opolitisk politik.” Tidskriften Respons no. 4 (2015): 29-30. LINK

“Review of The Last Utopia: Human Rights in History, by Samuel Moyn.” Journal of Human Rights 12, no. 3 (2013): 357-61. LINK

 

Journalism

w. Elena Namli, “När misstro bli norm,” Uppsala Nya Tidning 22 April, 2018. LINK